HHS vs UCHS Senior Night 02-09-15 - elizabethtonstar