Happy Valley vs University High Girls Varsity Basketball 12-14-09 - elizabethtonstar