EHS vs UHS Girls Varsity Basketball 1-11-10 - elizabethtonstar