Veteran Millard Fitzimmons 11-6-09 - elizabethtonstar