Elizabethton City Veterans Ceremony 11-11-08 - elizabethtonstar